30 10 2020

Update coronavirus: 30 oktober 2020

Graag brengen we jullie op de hoogte van de werking van de praktijk tijdens de Covid-19 maatregelen:

Omdat we het belangrijk vinden om zorg te blijven verlenen zodat iedereen ergens terecht kan blijft de praktijk open. Voor de veiligheid van onszelf en en onze cliënten worden de hygiënemaatregelen verder nauwgezet toegepast:

  • Bij het zich verplaatsen binnen het gebouw wordt een mondmasker gedragen
  • Tijdens de consultatie wordt er gebruik gemaakt van een plexischerm en mondmasker
  • De ruimtes worden verlucht
  • Na elk contact worden de harde en high touch oppervlakken ontsmet
  • Indien u symptomen vertoont of koorts heeft, laat dit op voorhand weten aan uw therapeut
  • We werken zo stipt mogelijk. Kom stipt naar uw afspraak, niet te vroeg en niet te laat
  • De wachtruimte is niet toegankelijk. Graag wachten in de wagen of buiten
  • Het toilet is niet toegankelijk
  • Betalingen gebeuren zo veel mogelijk mobiel of via overschrijving

Indien u liever een consultatie laat doorgaan via videobellen zodat u niet in levende lijve in de praktijk aanwezig hoeft te zijn kan u dit steeds laten weten aan uw psycholoog en / of psychotherapeut. Dit is steeds mogelijk en even waardevol als een face-to-face gesprek.

Ook nieuwe cliënten kunnen zich nog steeds aanmelden. Blijf ook tijdens deze periode zorg dragen voor je mentale gezondheid en maak gerust een afspraak met één van onze psychologen en / of psychotherapeuten.

Bedankt voor het opvolgen van deze maatregelen.
Team Contour

Terug naar overzicht